Umowy IT: usługi informatyczne - szkolenie , niższa cena do dnia 5 kwietnia

Szkolenie: Umowy IT: usługi informatyczne

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r.

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu  oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

- dyrektorów działów IT,

- menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,

- osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,

- koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,

- prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Szkolenie prowadzi Michał Barta, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

Więcej: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=308&fm=mj