UE-Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta

Ochrona sygnalistów w Unii staje się faktem!

7 października Unia Europejska przyjęła dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Ta dyrektywa to efekt wieloletniej pracy organizacji i instytucji działających na rzecz sygnalistów, a także osób zgłaszających nieprawidłowości. Jest to bezsprzecznie przełomowy i ważny moment w historii ochrony sygnalistów!

Kraje członkowskie mają dwa lata na wdrożenie przepisów i to od nich będzie zależało, jak szeroka będzie ochrona w poszczególnych krajach. Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Związek Zawodowy Solidarność ’80 zwróciły się do komitetów wyborczych oraz kół poselskich z prośbą o poparcie idei uchwalenia ustawy o ochronie sygnalistów.

Organizacje przygotowały projekt ustawy zbieżny z postanowieniami dyrektywy. Został poddany konsultacjom społecznym, recenzowali go eksperci. Jest to dokument niemal gotowy do uchwalenia. Może być podstawą wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy.

Wiecej informacji na www.sygnalista.pl