UKE - Konferencja “Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – obowiązki i korzyści dla operatorów sieci, samorządów i zarządców dróg”

INFORMACJA O SZKOLENIU DOTYCZĄCYM PUNKTU INFORMACYJNEGO DO SPRAW TELEKOMUNIKACJI(PIT)  ORAZ ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM PIT SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zarządu Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza z siedzibą w Łodzi jest mi niezmiernie miło zakomunikować Państwu, iż szkolenie poświęcone Punktowi Informacji do Spraw Telekomunikacji, zwanemu dalej PIT, oraz związanymi z jego uruchomieniem obowiązkami sprawozdawczymi obciążającymi operatorów sieci zostało wspólnie zorganizowane przez Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w budynku Textilimpexu w Łodzi ul. Traugutta 25 mniejsza sala wykładowa położona na parterze, czyli w budynku, w którym zlokalizowana jest siedziba naszej Izby Gospodarczej.

Termin szkolenia, które zostanie poprowadzone w formie warsztatów przez ekspertów Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Departamentu Strategii i Analiz oraz Biura Informatyki został ustalony na dzień 2 marca 2020 r. (poniedziałek) początek o godzinie 10.00.

Do udziału w przedmiotowym szkoleniu bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej względnie telefonicznie na podane w stopce niniejszego pisma adres poczty elektronicznej lub numer telefonu naszej Izby Gospodarczej.

Agendę przedmiotowego szkolenia znajdą Państwo w załączniku do niniejszej wiadomości, podobnie zresztą jak i informację o obowiązkach sprawozdawczych operatorów sieci w związku z uruchomieniem Punktu Informacji do Spraw Telekomunikacji.

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji przypominamy, iż Urząd Komunikacji Elektronicznej organizuje także szkolenia warsztatowe poświęcone problematyce Punktu Informacji do Spraw Telekomunikacji w Gdańsku w dniu 24 lutego 2020 r. oraz w Katowicach w dniu 5 marca 2020 r.

Za naszym pośrednictwem Urząd Komunikacji Elektronicznej zachęca Państwa do udziału także w szkoleniach warsztatowych zorganizowanych w Gdańsku i w Katowicach.

Poniżej podajemy link do rejestracji na przedmiotowe dwa szkolenia warsztatowe:

https://konferencjauke.pl/.

Udział we wszystkich trzech wskazanych powyżej szkoleniach warsztatowych jest nieodpłatny.

Załączniki