Stanowisko PIIT ws. działań antykryzysowych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wystosowała stanowisko do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Ministra Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Prezesa UKE, prezentujące kluczowe problemy sektora teleinformatycznego w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 oraz propozycje działań, jakie naszym zdaniem powinny podjąć organy rządowe, w celu zmniejszenia ich negatywnych konsekwencji.

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 określona już przez Światową Organizację Zdrowia mianem pandemii, jest jednym z największych wyzwań, z jakimi przyszło mierzyć się nam w XXI wieku. Po raz pierwszy od rozpoczęcia procesów globalizacji, firmy oraz obywatele stoją w obliczu zamkniętych granic oraz przerwanych łańcuchów dostaw. Ograniczenia, jakie wprowadziły kolejne państwa w celu zniwelowania rozprzestrzeniania się choroby, powodują dotkliwe straty dla gospodarki.

Sektor teleinformatyczny, reprezentowany przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) znalazł się w centrum tych problemów. Z jednej strony mierzy się z załamaniem gospodarczym, a z drugiej podejmuje wiele działań w celu zniwelowania skutków kryzysu. Firmy teleinformatyczne są więc narażone podwójnie: cierpią z powodu gwałtownego spadku przychodów oraz muszą podejmować kosztowne działania, żeby umożliwić funkcjonowanie przedsiębiorstw z innych branż.

Tak jak służby medyczne chronią nas przed kryzysem zdrowotnym, tak sektor telekomunikacyjny jest linią obrony przed powodowanym przez wirusa kryzysem gospodarczym i kryzysem społecznym. Oferując łączność, Internet i zdalny dostęp do zasobów, stanowi szczepionkę przeciw rozprzestrzenianiu się bezrobocia i spadkowi PKB.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi postulatami.

Załączniki