Spotkanie z p. Pawłem Gruzą, Wiceministrem Finansów

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie z Panem Pawłem Gruzą, Wiceministrem Finansów, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, organizowane przez Pana Bartłomieja Wróblewskiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.Spotkanie w formie dyskusji poświęcone będzie bieżącym sprawom gospodarczym oraz planowanym zmianom w systemie podatkowym dla przedsiębiorców.Wielkopolscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość wyjaśnienia ważnych kwestii, przekazania rządowi swoich uwag i sugestii oraz bezpośrednich, kuluarowych rozmów.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 14 listopada w godzinach 11.00 – 13.00 w siedzibie World Trade Center Poznań, przy ul. Bukowskiej 12.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: biuro@bartlomiejwroblewski.pl; paulina.molska@wtcpoznan.pl lub telefonicznie: 537 536 194