Spotkanie konsultacyjno-informacyjne 22 listopada br. w siedzibie UPRP

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z Panią Prof. dr hab. Elżbietą Traple z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nt.:

„Prawo rozpowszechniania utworu w orzecznictwie TSUE i co z  tego orzecznictwa wynika dla polskiej praktyki”

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • oferowanie i reklama jako elementy rozpowszechniania;
  • terytorialne rozbicie czynności prowadzące do jednej czynności sprzedaży ;
  • sprzedaż a najem  i umowa licencji  w odniesieniu do egzemplarzy on line;
  • rozpowszechnianie  a jurysdykcja;

Wykład odbędzie się dnia 22 listopada 2017 r. (środa) w godz. 13:00-15:00 
w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny:

http://www.uprp.pl/prawo-rozpowszechniania-utworu-w-orzecznictwie-tsue-i-co-z-tego-orzecznictwa-wynika-dla-polskiej-praktyki-spotkanie-konsultacyjno-informacyjne-w-urzedzie-patentowym-rp/Lead02,58,19101,7,index,pl,text/

Ostatnie w tym roku spotkanie konsultacyjno-informacyjne w grudniu będzie również poświęcone tematyce dotyczącej praw autorskich.

Serdecznie zapraszamy!