Spotkanie konsultacyjno-informacyjne 21 lutego 2018 r. w siedzibie UPRP

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym

z Panią dr Kingą Wernicką z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

nt.:„Znaki towarowe certyfikujące.”

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • Ochrona znaków towarowych certyfikujących w prawie Unii Europejskiej;
  • Unijne znaki certyfikujące a indywidualne znaki towarowe UE - charakterystyka ogólna.

Wykład odbędzie się dnia 21 lutego 2018 r. (środa) w godz. 13:00-15:00
w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Wiecej