Spotkania z historią informatyki

Zapraszamy sympatyków informatyki na spotkanie z dr. Adamem Wielądkiem.

Byłym ministrem komunikacji, wieloletnim dyrektorem Centrum Informatyki Kolejnictwa.

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" w ramach cyklicznych spotkań nt. historii kolejnictwa na ziemiach polskich organizowanych wspólnie z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk i pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza na wykład Adama Wielądka pt. "Historia informatyki kolejowej".

Spotkania odbywają się w siedzibie SKSTiK "Klejarz" przy ul. Stefana Jaracza 2, III p. s. 303 (wejście od Federacji Związków Zawodowych Klejarzy).

Wstęp jest bezpłatny.

Więcej informacja: www.kolejarz.org