Save the date - konferencja nt. wspierania innowacyjności poprzez fudnusze unijne w Polsce

Ministerstwo Inwestycji  i Rozwoju uprzejmie informuje o organizacji konferencji na temat wspierania innowacyjności przez fundusze unijne w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizacji polityki spójności w Polsce w zakresie innowacyjności (wraz z prezentacją najciekawszych osiągnięć), a także rozpoczęcie debaty na temat planów i możliwości finansowania innowacji na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-27. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną m.in. przedsiębiorcy, naukowcy, wynalazcy, popularyzatorzy nauki oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Szczegółowe informacje na temat ww. wydarzenia będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.ewaluacja.gov.pl.