Save the Date - konferencja 19 września 2018 r. - ewaluacja obciążeń administracyjnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ma przyjemność poinformować Państwa o organizowanej konferencji p.t. Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w Warszawie. Zarezerwujcie Państwo już dziś ten termin w swoich kalendarzach, aby wziąć udział w tym wydarzeniu!

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport końcowy z badania ewaluacyjnego Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów w trakcie cyklu trwania projektu w ramach wybranych krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 zleconego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat konferencji przekażemy w kolejnych wiadomościach oraz będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie internetowej www.ewaluacja.gov.pl.

W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Krajową Jednostką Oceny na adres email:  ewaluacja@miir.gov.pl.