XVIII EDYCJA NAGRODY PIIT 2019 PRZENIESIONA

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, począwszy od 2003 roku, przyznaje doroczne wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju środowiska teleinformatycznego. Laureatem Nagrody może być osoba lub grupa osób, która miała znaczący wpływ na pozytywne kształtowanie oraz przyczyniła się do promocji i rozwoju rynku teleinformatycznego w mijającym okresie.

Uprzejmie informujemy, że w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, w tym w szczególności ze znaczącym ograniczeniem wszelkiej aktywności w przestrzeni publicznej, Zarząd Izby podjął decyzję o zawieszeniu tegorocznej edycji Nagrody PIIT 2019 do roku 2021.

Będziemy Państwa w kolejnych miesiącach na bieżąco informować o kolejnych terminach i planowanym przebiegu procedury i promocji przeniesionej na przyszły rok Nagrody PIIT 2019 . Liczymy na dalsze zaangażowanie z Państwa strony, które jest niezbędne, aby ta Nagroda utrzymała swoją znaczącą rolę na krajowym rynku teleinformatycznym.