Ruszyła XVIII EDYCJA NAGRODY PIIT 2019

PIIT rozpoczęła kolejną XVIII edycję przyznawania Nagrody PIIT’2019.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, począwszy od 2003 roku, przyznaje doroczne wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju środowiska teleinformatycznego. Laureatem Nagrody może być osoba lub grupa osób, która miała znaczący wpływ na pozytywne kształtowanie oraz przyczyniła się do promocji i rozwoju rynku teleinformatycznego w mijającym okresie.

Zgodnie z procedurą przyznawania Nagrody PIIT ustalono  termin  trwania I etapu zgłaszania  kandydatur do  nominacji w dniach  od 29.01.2020 od godz. 10.00 do 03.03.2020 do godz. 23.59

Więcej o Nagrodzie: https://www.piit.org.pl/o-nas/nagrody