Ruszyła XVII EDYCJA NAGRODY PIIT 2018

PIIT rozpoczęła kolejną XVII edycję przyznawania Nagrody PIIT’2018.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, począwszy od 2003 roku, przyznaje doroczne wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju środowiska teleinformatycznego. Laureatem Nagrody może być osoba lub grupa osób, która miała znaczący wpływ na pozytywne kształtowanie oraz przyczyniła się do promocji i rozwoju rynku teleinformatycznego w mijającym okresie.

Zgodnie z procedurą przyznawania Nagrody PIIT ustalono  termin  trwania I etapu zgłaszania  kandydatur do  nominacji w dniach od 18.02.2019 od godz.19.00 do 08.03.2019 do godz. 24.00

Więcej o Nagrodzie: https://www.piit.org.pl/o-nas/nagrody