Raport IoT w polskiej gospodarce

W 2020 roku do sieci podłączonych będzie nawet 50 mld urządzeń. To perspektywa, która może stać się jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki. Jak powinniśmy to wykorzystać?

Właśnie o tym rozmawiali uczestnicy zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) konferencji „Internet Rzeczy - Polska Przyszłości”, wśród nich Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Jednym z najważniejszych elementów konferencji była prezentacja raportu „IoT w polskiej gospodarce”, którego PIIT jest głównym partnerem biznesowym. Przygotowali go członkowie Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy, która w sierpniu 2018 r. powstała w Ministerstwie Cyfryzacji. W pracach Grupy uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych, środowisk naukowych, związków i zrzeszeń pracodawców oraz organizacji społecznych.

W ponad 100-stronnicowym raporcie znalazły się nie tylko opis aktualnego stanu prawnego i otoczenia biznesowego branży IoT, ale i szereg rekomendacji w tym zakresie. W dokumencie wskazano sektory, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści dla obywateli, przedsiębiorców, samorządów i państw, a także przyczynić się do poprawy jakości życia w naszym kraju.

Nad raportem pracowało w sumie 80 ekspertów. Zaproponowali 56 zmian w prawie oraz 23 projekty związane z branżą IoT.

Raport dostępny jest do pobrania pod adresem www.gov.pl/web/cyfryzacja/polska-przyszlosci-to-polska-z-internetem-rzeczy.

Materiał video z briefingu prasowego Ministra Marka Zagórskiego: https://www.youtube.com/watch?v=WGuy4qEjX9A