Projekt KlastER - zaproszenie na seminarium 13 czerwca

Zapraszam członków PIIT do udziału w seminarium "Obszary i sposoby wspierania  klastrów w ramach projekt KlastER", które obędzie się 13 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w budynku C2 w Sali 429, al. A. Mickiewicza 30.

Jednym z głównych celów spotkania jest dyskusja nad szansami i barierami rozwoju klastrów energii w Polsce. Punktem wyjścia są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu KlastER, w ramach których wypowiedzieli się przedstawiciele ponad 50 klastrów.

Podczas seminarium oczekujemy pogłębienia analizy zagadnień poruszanych w ramach I Forum Energetyki Rozproszonej. Dyskusja będzie przebiegać w czterech grupach roboczych (stoliki: techniczny, regulacyjny, rynkowy i społeczny).

Zakładamy, że w wyniku seminarium:

  • ustalimy mapę problemów istniejących i potencjalnych klastrów w ramach projektu KlastER,
  • wskażemy sposoby wsparcia klastrów w ramach w ramach projektu KlastER,
  • wypracujemy sposoby współpracy między przedstawicielami klastrów zainteresowanych udziałem w projekcie KlastER,
  • zawiążemy zespoły robocze współpracujące w ramach 4 obszarów zagadnień (techniczny, regulacyjny, rynkowy i społeczny).

Seminarium jest drugim z cyklu seminariów i warsztatów  realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Ponieważ w trakcie warsztatów przewidujemy dyskusję w czterech stolikach tematycznych, prosimy o wskazanie podczas rejestracji preferowanego stolika pierwszego i drugiego wyboru.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 80 osób) w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego:
https://seminarium2klaster.evenea.pl/

W załączeniu przesyłam aktualny program wydarzenia.

Sławomir Kopeć - członek Rady Konsorcjum projektu KlastER

tel. 603601226

Załączniki