Program GovTech Polska - promocja wyzwań

Program GovTech Polska łączy sektor publiczny z najlepszymi pomysłami startupów IT oraz małych i średnich spółek technologicznych. Startuje właśnie II edycja programu.

Znane są już wyzwania tegorocznej edycji. Wyzwania, czyli potrzeby instytucji publicznych, które można zaadresować wykorzystując nowe technologie.

4 września 2019 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy oficjalnie ogłoszono pierwszych pięć wyzwań programu GovTech Polska. Urząd Patentowy RP, Kancelaria Senatu, PKN Orlen, Tauron i PKP Informatyka wspólnie z PKP Intercity podpisały regulaminy wyzwań. Stały się w ten sposób pierwszymi Zamawiającymi nowej edycji. 

GovTech Polska wykorzystuje formułę konkursową, która jest alternatywą dla klasycznego postępowania przetargowego oraz sposobem na stworzenie skutecznego modelu pozyskiwania najnowszych technologii dla administracji publicznej oraz spółek Skarbu Państwa. Taka formuła ma usprawnić dialog między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym oraz obywatelami.

Więcej: https://media.neuron.pl/klienci/3617/pr/460432/forum-ekonomiczne-w-krynicy-ogloszenie-regulaminow-pierwszych-konkurso