Prezes PIIT członkiem zespołu programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”

Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” służy wspieraniu cyfrowej transformacji w naszym kraju, zwłaszcza rozwojowi e-państwa i cyfryzacji gospodarki. To właśnie nowoczesne technologie stanowią o sile i przewadze współczesnych gospodarek – ich innowacyjności i konkurencyjności, co w licznych stanowiskach postuluje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, opiniując kluczowe projekty aktów prawnych, czy wspierając współpracę pomiędzy największymi firmami, a administracją publiczną. Swoje działania PIIT będzie kontynuowała także w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jednym z członków zespołu został Andrzej Dulka, Prezes PIIT, który został wyznaczony na jednego z dwóch liderów odpowiedzialnego za propozycje z obszaru „Internetu Rzeczy”.

Autorem programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” są Ministerstwa: Rozwoju, Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury oraz Edukacji Narodowej. Zagadnienie internetu rzeczy to jeden z obszarów tematycznych, które obejmuje program. Znalazły się w nim również wątki dotyczące e-sprawozdawczości, rejestrów rozproszonych, e-transportu i e-przepływów towarów, cyfrowych usług publicznych, zwiększenia obrotu bezgotówkowego , e-faktur i e-paragonów, e-edukacji, a także sztucznej inteligencji. Program wpisuje się w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on, że nowoczesna e-administracja jest elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju.