Prezentacja raportu na Digital Champions / Raport „PRZEŁOM W USŁUGACH ONLINE" - ROZWÓJ USŁUG ZAUFANIA W POLSCE

Prezentacja raportu jest zaplanowana w trakcie Digital Champions '17 (http://www.digitalchampions.pl/) na dzień 24.11 w godzinach 15.00-15.30.

Raport ma na celu określenie bieżącego stanu rozwoju rynku usług usług zaufania w Polsce i za granicą z perspektywy regulacyjnej, administracji publicznej i rynku komercyjnego oraz przedstawienie obszaru usług zaufania z perspektywy współpracy biznesu z sektorem publicznym. Autorami raportu są Obserwatorium.biz oraz firma Accenture. Patronami Honorowymi Raportu zostali Ministerstwo Cyfryzacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Partnerami Raportu – Asseco Data Systems S.A. oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Patronat Medialny objęli: Gazeta Bankowa, Miesięcznik Bank, serwis cashless.pl oraz aleBank.pl.