Premiera raportu i dyskusja o CoopTech

Zaproszenie na premierę raportu #CoopTech: Platformowy kooperatyzm jako silnik solidarnego rozwoju oraz dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców technologicznych.

Raport powstał w wyniku prac Instratu nad nowym trendem w obrębie przedsiębiorczości technologicznej, szczególnie zauważalnym w europejskim środowisku start-upowym. Platformowe kooperatywy to innowacje zarówno w sferze technologicznej, jak i społecznej, dotyczącej modelu organizacyjnego. Zrównoważony rozwój, solidarność i otwartość to wartości, które cyfrowe spółdzielnie stawiają w opozycji do zagrożeń tzw. Big Tech, wykorzystując przy tym eksperymentalne technologie jak m.in. blockchain czy data trust.

W Europie już teraz rozkwitają CoopTechy o globalnym zasięgu, a szacunki zaprezentowane w raporcie wskazują na rynek o potencjale inwestycyjnym w wysokości nawet 1,3 mld euro. Uruchomienie tego silnika solidarnego rozwoju wymaga jednak współpracy wielu różnych podmiotów, w tym odpowiedzialnej polityki gospodarczej. Dla Polski platformowy kooperatyzm to szansa na stworzenie unikalnej marki przedsiębiorczości technologicznej, osadzonej w tradycji ruchu spółdzielczego.

Wydarzenie organizujemy w czwartek 21.11 w godz. 15:00-17:00 w Centralnym Domu Technologii (Krucza 50, Warszawa). Program wydarzenia obejmuje:

  • Przywitanie gości przez Kamila Śliwowskiego (wicedyrektor programu edukacyjnego w CDT)
  • Prezentację raportu #CoopTech: Platformowy kooperatyzm jako silnik solidarnego rozwoju
  • Debatę panelową z udziałem:

- Anna Burnicka (współautorka raportu, moderacja)

- Jan Zygmuntowski (współautor raportu, Instrat)

- Karolina Szczepaniak (Centrum Cyfrowe)

- Magda Bigaj (Komitet Dialogu Społecznego KIG)

- Jan Filip Staniłko (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)

  • Otwartą dyskusję z udziałem zaproszonych gości.

Wstęp nie wymaga podawania danych osobowych ani potwierdzenia. Raport zostanie udostępniony online w dniu premiery (21.11) pod adresem: www.instrat.pl/cooptech. Darmowe kopie drukowane można otrzymać w czasie wydarzenia.

Partnerem wydarzenia jest CDT. Patronat medialny nad premierą objął portal Mam Startup