Porozmawiajmy o ugodzie – PIIT zaprasza na webinarium „Koncyliacja w zamówieniach publicznych” – 28 sierpnia 2019, godz. 11.00 – 12.00

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów stanowią często jedyną drogę do osiągnięcia szybkiego porozumienia, satysfakcjonującego obie strony. Aktualne prace Sejmu nad nowym projektem ustawy Prawo zamówień publicznych to dobra okazja do omówienia proponowanych regulacji prawnych, dotyczących wdrożenia alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym obszarze. Za rozstrzygnięcia w postępowaniach ugodowych będzie odpowiedzialny Sąd Polubowny przy Prezesie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Nowy model ma być gwarantem wzrostu szybkości rozpoznawania sporów i obniżenia generowanych kosztów. Webinarium prowadzić będzie Adam Twarowski – radca prawny, który od lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Dołącz do webinarium:

Warszawa +48 (22) 209-2520

Warszawa +48 (22) 307-8288

Aby zobaczyć dostępne numery telefonów, kliknij w link: https://utilities.clickmeeting.pl/phone-bridge/Listener/613741246

PIN konferencji: 989747#

  • Przez aplikację mobilną: ID pokoju: 613-741-246