POPC - Nabór na Rzecznika Funduszy Europejskich

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) Ministerstwo Rozwoju poszukuje kandydatów na stanowisko eksperckie – Rzecznika Funduszy Europejskich.

Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich będzie wskazywanie instytucjom barier i możliwych usprawnień w realizacji programów operacyjnych. Informacje o utrudnieniach i potencjalnych usprawnieniach Rzecznik będzie otrzymywał  w formie zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów oraz pozostałych interesariuszy programów operacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju: 
http://mr.bip.gov.pl/nabor-na-stanowiska-poza-korpusem-sluzby-cywilnej/nabor-na-rzecznika-funduszy-europejskich.html