Podsumowanie 11 Forum Gospodarczego TIME

Przez dwa dni ponad 700 uczestników, w tym liderzy rynku ICT, ministrowie, przedstawiciele izb gospodarczych, instytucji naukowych, badawczych, jak i kadry zarządzającej największych firm branży ICT debatowało na temat warunków oraz koniecznych zmian dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0 podczas 11 Forum Gospodarczego TIME, którego Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji była współorganizatorem. Wszyscy są zgodni, że postęp techniczny i technologiczny wymaga przyspieszenia ujednolicania prawa gospodarczego istotnego dla harmonijnej cyfryzacji europejskiego obszaru gospodarczego. Szczególne znaczenie w tym procesie ma włączenie w rozwój przemysłu i gospodarki 4.0 małych i średnich przedsiębiorstw, które ostatecznie zdecydują o tempie i skali transformacji.

Podczas 11 Forum Gospodarczego TIME (4-5.03.2019) podpisano „Porozumienie: na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i nowoczesnych technologii oraz promocji Polski, jako centrum światowych cyfrowych innowacji w ramach inicjatywy Digital Week (Cyfrowy Tydzień 01.10-10.10.2019).

Porozumienie zostało sygnowane przez: Polską Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej (KIKE), Fundację Digital Poland oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ideą przewodnią podpisanej konwencji jest „tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii w życiu oraz biznesie, jak również społeczeństwo posiadające odpowiednie kompetencje cyfrowe będące dzisiaj kluczowymi elementami innowacyjnej gospodarki, które stanowią o konkurencyjności państwa na arenie międzynarodowej”.

Podczas tegorocznej edycji forum przyznano także Nagrody 11 Forum Gospodarczego TIME, które są dedykowane firmom i osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju rynku teleinformatycznego.

Laureatami zostali:

W kategorii Polska Firma Roku ICT nagrodę otrzymała firma Synerise za wdrożenie innowacyjnego programu edukacyjnego opartego na sztucznej inteligencji.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyły firmy: Atende Software oraz INEA.

W kategorii Międzynarodowa Firma Roku ICT nagrodę otrzymała firma Microsoft za rozwój

ekosystemu partnerów wdrażających rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyły firmy: Orange, UPC oraz Siemens.

-Tytuł Ambasadora ICT w obszarze nauki i edukacji otrzymał prof. dr hab. inż. Józef Modelski - specjalista w zakresie radiotechniki, zaangażowany we współpracę przy budowie sieci telefoniki komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wszystkich generacji oraz twórca Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

Relacja zdjęciowa z wydarzenia jest dostępną pod tym linkiem https://fgtime.pl/fotorelacja2019/

Warto dodać na koniec, że współorganizatorem imprezy była Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, która obchodziła niedawno 25 lecie swojego istnienia. PIIT jest platformą firm teleinformatycznych działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Izba pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej oraz promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Więcej informacji o Izbie znajdziecie Państwo na stronie https://www.piit.org.pl/