Podpisano list intencyjny pomiędzy Centrum Obsługi Administracji Rządowej a Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji

W dniu 5 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Centrum Obsługi Administracji Rządowej, a Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. W wyniku planowanej współpracy planuje się uzyskać wzorcową dokumentację przetargową w przedmiocie szeroko rozumianej branży informatyki i telekomunikacji, która może być wykorzystywana przez wszystkie zainteresowane podmioty.

Pod dokumentem stanowiącym wyraz woli podjęcia współpracy między Centrum, a Izbą w zakresie realizowanych zamówień publicznych z dziedziny informatyki i telekomunikacji, podpisy złożyli pani Anna Tyniec - Dyrektor Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz pan Borys Stokalski-Dzierzykraj - Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (zdj.). W uroczystości wziął również udział pan Michał Rogalski – Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

Więcej o działalności Centrum Obsługi Administracji Rządowej https://centrum.gov.pl/