PIIT: Zaproszenie na konferencję pod tytułem: Prawo i bezpieczeństwo techniczne – przemysł i maszyny

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję pod tytułem Prawo i bezpieczeństwo techniczne – przemysł i maszyny, która odbędzie się w dniu 18 grudnia br. w Ministerstwie Rozwoju (dawne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).

Konferencja jest przeznaczona dla przedsiębiorców i ich przedstawicieli, nadzoru rynku oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką. Podczas spotkania przedstawiona zostanie także kwestia rewizji dyrektywy maszynowej,  plany działań Komisji Europejskiej  w związku z tymi zmianami, a także kwestie omawiane na grupach roboczych przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Termin i miejsce:
- 18 grudnia 2019 r. (środa), w godz. 10.00-17.00,
- Sala pod Kopułą -wejście od strony ul. Wspólnej (z tyłu gmachu głównego)

Więcej - w załączonym zaproszeniu oraz w Agendzie spotkania.

Rejestracji dokonuje się poprzez stronę internetową:
www.gov.pl/przedsiebiorczosc-technologia/zaproszenie-na-konferencje-prawo-i-bezpieczenstwo-techniczne-przemysl-i-maszyny

Załączniki