PIIT: Wspólne stanowisko branży dotyczące części zamiennych

DIGITALEUROPE wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji oraz innymi  europejskimi organizacjami branżowymi wystosowała wspólne stanowisko popierające działania Komisji Europejskiej, aby „uczynić zrównoważone produkty normą”. Poprzez wprowadzenie wspólnego podejścia do produktów na jednolitym rynku, projektowane rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ESPR) może zwiększyć efektywność materiałową produktów sprzedawanych w UE i umożliwić konsumentom dokonywanie mądrych wyborów środowiskowych. Branża produktów elektrycznych i elektronicznych popiera cel Komisji, jakim jest promowanie trwałości produktów i zobowiązuje się do oferowania konsumentom wysokiej jakości napraw.

DIGITALEUROPE wskazał kilka uwag na temat tego, jak osiągnąć cele Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia dłuższej żywotności produktów bez narażania funkcjonalności i niezawodności urządzeń. Poprzez rozważenie studium przypadku na smartfonach i tabletach oraz w celu dostarczenia klientom wartości i funkcjonalności w możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska sposób, DE zaleca:

  • skupienie się na wymaganiach dotyczących wymiany części, które najczęściej ulegają awarii,
  • zoptymalizowanie czasu dostępności części zamiennych,
  • skoncentrowanie się na rozsądnych terminach realizacji dostępności części.

Stanowisko DIGITALEUROPE