PIIT: "Sztuczna Inteligencja w biznesie: Badanie opinii" NASK PiB

Pracownia Badań Społecznych w ramach Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przygotowuje badanie poświęcone trendom i przyszłości technologii opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w gospodarce. Pragnąc, aby wyniki były jak najbardziej reprezentatywne, chcielibyśmy objąć badaniem przedstawicieli wiodących polskich przedsiębiorstw: osoby zarządzające spółkami, kierowników odpowiedzialnych za strategię rozwoju czy menedżerów zajmujących się obszarami badań i nowych technologii. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa organizacji z zaproszeniem do współpracy w zakresie realizacji projektu.

Podstawowe informacje o badaniu

1. Cel badania

Poznanie opinii reprezentantów polskiego biznesu na temat perspektyw i trendów rozwoju rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

2. Metodologia

Badanie ilościowe metodą internetową (ok 10 minut na wypełnienie ankiety z pytaniami zamkniętymi).

3. Termin realizacji:

1 Września (rozpoczęcie dystrybucji internetowej ankiety) - 23 października (ogłoszenie i publikacja raportu na konferencji SECURE 2018 w Warszawie).

4. Zasady współpracy:

Po stronie Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej PIB:

- przygotowanie narzędzia,

- przygotowanie bazy danych,

- obsługa internetowej aplikacji badawczej,

- analiza statystyczna,

- przygotowanie i publikacja raportu końcowego.

Aktywna ankieta dostępna jest pod adresem: https://ankiety.nask.pl/index.php/245899?lang=pl

Po stronie partnera badania:

- dystrybucja linku z ankietą internetową. Projektowana grupa objęta badaniem: przedsiębiorcy, osoby na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne za: kierowanie firmą lub grupą kapitałową, badania

i rozwój, nowe technologie, usprawnienia procesu produkcji i świadczenia usług itp.

Osobą kontaktową ze strony NASK PIB jest Filip Konopczyński

kontakt: filip.konopczynski@nask.pl; 0048 601 555 663

Załączniki