PIIT: Raport Blockchain - oferta partnerstwa

Minęły już dwa lata od publikacji pierwszej edycji raportu PIIT  „Blockchain w Polsce, możliwości i zastosowania”. W obszarze nowych technologii informatycznych to sporo czasu. Potencjał technologii blockchain potwierdza się na stałe w zastosowaniach sektora finansowego i w takich obszarach jak handel i zarzadzanie łańcuchem dostaw, przemysł wytwórczy i energetyczny, media, opieka zdrowotna czy usługi sektora publicznego. Rozwój technologii blockchain ilustruje wzrost liczby start-upów zajmujących się tą tematyką, a także skala finansowania.

Doświadczenia wynikające z budowania rozwiązań opartych na technologii blockchain pokazują, że stają się one częścią szerszych programów digitalizacji przedsiębiorstw lub agencji publicznych. Tworzone są często hierarchie rejestrów rozproszonych, które integrowane są z innymi systemami informatycznymi, uzupełniają je i współdziałają z takimi technologiami cyfrowymi jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, big data, przetwarzanie danych w chmurze i robotyka.

Ramy prawne i wytyczne regulacyjne nadrabiają zaległości. Analizowana jest adekwatność prawa i regulacji w odniesieniu do technologii blockchain i tworzone są rekomendacje zmian w obszarach, które obejmują prawną klasyfikację tokenów, ważność smart kontraktów, zasięg jurysdykcji, ochronę konsumentów i inwestorów, egzekwowanie prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zabezpieczenia i ochrony prywatności.

W nowej edycji raportu PIIT planujemy zaprezentować trendy długoterminowe i przegląd najnowszych rozwiązań wykorzystujących technologię blockchain. Szukając najciekawszych przykładów pokażemy, co się dzieje na rynku krajowym i opiszemy zastosowania z całego świata. Tam, gdzie to jest stosowne, dodamy analizę prawno-regulacyjną, ocenę potencjalnych barier i rekomendacje dla polskiego rynku.

Dodatkowo planujemy dołączyć informacje praktyczne, dotyczące:

  • architektury referencyjnej infrastruktury DLT, której odbiorcą są podmioty biznesowe i publiczne;
  • podstaw decyzji architektonicznych;
  • wyzwań wynikających ze standardów dla rozwiązań biznesowych (wsparcie klasy enterprise, jasna mapa drogowa rozwoju produktów, integracja z istniejącą architekturą korporacyjną);
  • wyzwań wynikających z regulacji rynkowych (KYC, AML, terytorialność danych, prywatność, poufność, elastyczny model zarządzania);
  • kwestii identyfikacji tożsamości w systemach blockchain, zwłaszcza z punktu widzenia dematerializacji aktywów finansowych;
  • najnowszych działań KPRM, Ministerstwa Finansów i UKNF mających na celu wspieranie inicjatyw związanych z technologią blockchain.

Podtrzymujemy również cele poprzedniego raportu. Obecny raport ma służyć jako:

  • inspiracja dla firm i organizacji, które zaciekawione są możliwościami technologii blockchain i zastanawiają się, czy ich pomysły na jej wykorzystanie są w ogóle możliwe;
  • źródło zaleceń dla tych, którzy widzą, że zastosowanie technologii blockchain jest możliwe (bo, na przykład, opisane przez nas zastosowanie jest analogiczne) lub są w trakcie realizacji projektów i chcą potwierdzić obrany kierunek.

PIIT nadal ma aspirację bycia źródłem informacji na temat blockchain oraz przestrzenią do kontaktu pomiędzy firmami i ekspertami zrzeszonymi w Izbie, udostępniającymi swoje oferty i usługi, a innymi podmiotami zainteresowanymi poznaniem, rozwijaniem czy też biznesowym zastosowaniem rozwiązań opartych na technologii blockchain.

W przypadku zainteresowania Raportem, prosimy o zapoznanie się z ofertą oraz o kontakt z Rafałem Dziedzicem: Rafal.Dziedzic2@orange.com i Maciejem Wnukiem: maciej.wnuk@piit.org.pl w terminie do 20 sierpnia br.

Oferta