PIIT: Powołanie Zespołu ds. rozwoju rynku e-doręczeń

Przy Komitecie Administracji Cyfryzacji PIIT powołany został Zespół ds. rozwoju rynku e-doręczeń.

Celem zespołu będzie realizacja następujących zadań:

  • wymiana wiedzy na temat kierunków rozwoju rynku i planowanych zmian regulacyjnych, w tym planów usługi publicznej oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • wypracowanie norm / standardów technicznych w zakresie e-doręczeń;
  • wypracowanie metod komunikacji technicznej między platformami komercyjnymi oraz platformą publiczną;
  • opracowanie metodyki zbierania danych statystycznych dotyczących rynku i mechanizmu zgłaszania statystyk przez dostawców;
  • wspólne działanie na rzecz edukacji, rozwoju całego rynku.

Wiele podmiotów komercyjnych sygnalizuje planowanie wdrożenia usług e-doręczeń, docelowo zintegrowanych z wdrażaną usługą publiczną. Efektywne funkcjonowanie tego ekosystemu pozwoli na bardzo istotne uzupełnienie procesów cyfryzacyjnych w Polsce, umożliwiając zastąpienie obarczonej niską efektywnością i wysokim ryzykiem operacyjnym, tradycyjnej komunikacji pocztowej między podmiotami gospodarczymi, administracją publiczną a obywatelami, wystandaryzowaną i bezpieczną formą elektroniczną.

Do Zespołu zapraszamy członków Komitetu Administracji Cyfryzacji, kwalifikowanych dostawców usług zaufania, integratorów rozwiązań eID oraz inne podmioty planujące uruchomić usługę e-doręczeń.

Docelowo w wybranych spotkaniach zespołu jako obserwatorzy będą uczestniczyć właściwi przedstawiciele takich ciał jak KPRM czy UKE - regulatorów rynku. Kierownikiem zespołu będzie Michał Tabor - ekspert PIIT oraz członek zarządu Obserwatorium.biz Sp. z o.o., który to podmiot jest również członkiem Izby.

Osoby zainteresowane udziałem w  pracach grupy prosimy o zgłoszenia (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) na adres biuro@piit.org.pl