PIIT Poleca: Zaproszenie do udziału w delegacji w Słowenii 17-19.11.2021

W dniach 17-19 listopada 2021 odbędzie się misja gospodarcza do Słowenii. Centralnymi punktami wyjazdu będą Polsko – Słoweńskie Forum Biznesowe oraz Konferencja GoDigital 2021. Celem wizyty jest promocja polskich firm jako atrakcyjnych partnerów biznesowych w innowacyjnych obszarach gospodarki oraz nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy firmami polskimi i słoweńskimi.

Do udziału w misji zapraszamy szczególnie firmy działające w sektorach:

  • ICT
  • cyberbezpieczeństwo
  • e-commerce
  • zielone technologie
  • inne

W ramach Polsko-Słoweńskiego Forum Biznesowego planowane są spotkania B2B z udziałem polskich i słoweńskich firm, jak również – w miarę możliwości – wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach.  Dodatkowo, odbędą się spotkania z przedstawicielami ministerstw, władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Do udziału w Forum zaproszone zostaną największe firmy ze Słowenii zaangażowane lub zainteresowane procesem cyfryzacji biznesu.

Z kolei towarzysząca Forum Konferencja GoDigital 2021 to największa i najbardziej prestiżowa konferencja w Słowenii adresowana do firm z sektora IT/ICT, dająca zarówno dostęp do unikalnej i rozbudowanej bazy kontaktowej, umożliwiającej owocne rozmowy B2B, jak również do narzędzi promocyjnych.

Informujemy, że przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w wydarzeniu pokrywają koszty przelotu ew. przejazdu własnym środkiem transportu oraz zakwaterowania we własnym zakresie. Koszty organizacji wydarzenia, transferów, lunchu oraz kolacji zostaną pokryte przez organizatora.

W ocenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oba te wydarzenia stanowią unikalną szansę dla aktywnej promocji polskich firm i technologii w Słowenii.

Dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego istnieje możliwość sfinansowania wyjazdu.

Licząc, że planowana misja do Słowenii spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pozostaje do dyspozycji w zakresie udzielania wszelkich informacji dotyczących wydarzenia i możliwości biznesowych związanych z tym wyjazdem.

Osobą kontaktową jest Pan Władysław Siemczuk - wladyslaw.siemczuk@paih.gov.pl

W załączeniu przesyłamy zaproszenie oraz program wydarzenia.