PIIT Poleca: V edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”

Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspierając i doceniając rozwój cyfryzacji w regionie, wydłuża termin składania zgłoszeń w V edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji 2021".

Konkurs adresowany jest do urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym jednostek o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym) lub spółek handlowych w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu. Szczególnie istotne będzie ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych, osiągnięć w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz zaprezentowanie wybitnych projektów i osiągnięć w dziedzinie usług teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, których wdrożenie i implementacja wpłynęła znacząco na rozwój regionu, komfort życia mieszkańców oraz podniesienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Instytucja, której dorobek wyróżnia się spośród pozostałych instytucji na terenie województwa w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, otrzyma tytuł Samorządowego lidera cyfryzacji.

Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane zostały nagrody finansowe ufundowane ze środków własnych województwa mazowieckiego:

  • I miejsce - 15 000 zł oraz tytuł "Samorządowego lidera cyfryzacji"
  • II miejsce - 10 000 zł
  • III miejsce - 5 000 zł

oraz możliwość uzyskania wyróżnienia w konkursie.

Każdy laureat zdobywa prawo do posługiwania się logotypem konkursu SLC i zostaje umieszczony na liście zwycięzców.

W konkursie mogą wziąć udział instytucje (z terenu województwa mazowieckiego) spełniające kryteria opisane w regulaminie. Termin składania zgłoszeń upływa 12 listopada 2021 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji 2021".

Strona informacyjna konkursu SLC

Regulamin konkursu SLC2021, formularz zgłoszenia SLC2021

Laureaci konkursu SLC edycje 2017-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!