PIIT POLECA: TKP_Tarcza 4.0. w zamówieniach publicznych

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy materiał przygotowany przez Zespół PZP Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (Członek PIIT) dotyczący tzw. Tarczy 4.0. w zakresie dotyczącym zamówień publicznych.

Tarcza 4.0 wprowadziła szereg zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczących PZP, które są bardzo ważne z punktu widzenia wykonawców, w tym na rynku IT. Pojawiają się przepisy istotne z punktu widzenia, zarówno postępowań o udzielenie zamówienia, jak i  - na co zwracamy szczególną uwagę - realizowanych umów.

Szczególnie interesujące zagadnienia dotyczą podstaw do obowiązkowej zmiany zawartej umowy, jak również o tymczasowym zakazie potrącania kar umownych z wynagrodzenia oraz zakazie dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegóły w załączniku.

W wypadku pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Krzyżanowski

tomasz.krzyzanowski@traple.pl

Załączniki