PIIT Poleca: Raport: Czas próby – ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019

W raporcie "Czas próby" przeanalizowano 9 ryzyk, takich jak:

 • Podwyżki płac
 • Osłabienie koniunktury
 • Niewypłacalność kontrahentów
 • Podwyżki kosztów energii
 • Wzmożona konkurencja
 • Nowe regulacje
 • Skokowe zmiany cen surowców
 • Skokowe zmiany kursów walut
 • Wzrost stóp procentowych

w 9 branżach:

 • Przetwórstwo żywności
 • Przetwórstwo chemiczne
 • Produkcja mebli
 • Produkcja metali
 • Produkcja pojazdów/ motoryzacja
 • Budownictwo
 • Handel detaliczny
 • Informacja i komunikacja (ICT)

Raport jest dostępny tutaj: https://raporty.spotdata.pl/ryzyka_2019