PIIT Poleca: Projekt „Land of IT masters - hub informacyjny o światowych sukcesach polskiej informatyki"

Polskie Towarzystwo Informatyczne w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych realizuje projekt „Land of IT masters - hub informacyjny o światowych sukcesach polskiej informatyki" i zaprasza Członków PIIT do współpracy.

Celem projektu jest stworzenie systemu stałego monitorowania doniesień o osiągnięciach polskich informatyków oraz produktów ich pracy w obszarze technologii cyfrowej oraz gromadzenie ich w hubie informacyjnym, pozwalającym na wykorzystywanie ich w celach promocji Polski w świecie.

Powstanie huba to rozwinięcie zrealizowanego w 2019 roku projektu „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania, czyli o informatykach polskiej żyle złota” - promującego Polskę jako kraju wybitnych informatyków (www.landofitmasters.pl). Projekt realizowany będzie do końca 2021 roku.

List Koordynatora Projektu do Członków PIIT.