PIIT Poleca: Nowy program Google - Firmy Jutra

W związku z debatą na temat wyzwań, jakie stoją w tej chwili przed polskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami dotkniętymi pandemią Covid 19, otrzymaliśmy informację na temat uruchamianego właśnie programu Firmy Jutra -  nowej inicjatywy Google realizowanej w partnerstwie z Polskim Funduszem Rozwoju i we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OCHK). Jej celem jest bezpłatne przeszkolenie 15 tysięcy polskich małych i średnich firm oraz osób fizycznych, aby pomóc im w przetrwaniu kryzysu poprzez rozwój działalności w internecie. [26 000 godzin szkoleń indywidualnych przez 16 doradców]

Program realizowany będzie przez grupę doradców, którzy w ramach indywidualnych i grupowych spotkań z przedsiębiorcami realizowanymi na razie w trybie online, będą diagnozować potrzeby firm, układać plan działań i nauki w zakresie marketingu online, rozwiązań chmurowych i analityki internetowej oraz tworzenia nowych pomysłów i modeli biznesowych odpowiadających na wyzwania nowej rzeczywistości. 

Program szkolenia będzie bazował na materiałach przygotowanych przez Google, Polski Fundusz Rozwoju, OCHK, a także prezentował narzędzia innych firm, które są pomocne w prowadzeniu działalności biznesowej w internecie.