walne
17.05.2017

Odbyło się XXVII Zgromadzenie Członków Izby

30 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które zwołano Uchwałą Rady Nr 325/17 z dnia 10 lutego 2017 roku. Na Przewodniczacego Zgromadzenia wybrano Michała Jaworskiego (Microsoft).

W wyniku wyborów
Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został

Boris Stokalski-Dzierzykraj
Modzelewska i Paśnik


Wybrano również nowy 25-osobowy skład Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

XXVII Zgromadzenie dokonało wyboru władz Izby na nową kadencję 2017-2019:

RADA IZBY:

 • Andrzej Abramczuk – Aero2
 • Marta Brańska-Rybicka - IBM
 • Sławomir Chabros – BizTech 
 • Janusz Górski - T-Mobile
 • Tomasz Hodakowski – Intel
 • Michał Jaworski – Microsoft
 • Xawery Konarski - Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Jarosław Kowalski – Pearson 
 • Dariusz Kowalczyk-Tomerski - TP Teltech
 • Krzysztof Król – Kingdom
 • Piotr Kuriata – P4
 • Jacek Łęgiewicz – Samsung
 • Marek Maniecki – Globema
 • Piotr Maszkiewicz - ZETO Koszalin
 • Piotr Muszyński - Orange
 • Marcin Olender - Google
 • Jacek Pacholczyk - Novell
 • Wiesław Paluszyński – E-Konsulting 
 • Michał Rogalski – iTexa 
 • Roman Szwed - Atende
 • Marzena Śliz - Huawei
 • Mirosław Śmiałek - Polkomtel
 • Teresa Wierzbowska - Cyfrowy Polsat
 • Artur Wiza - Asseco
 • Ewa Wolniewicz-Warska - Kapsch

KOMISJA REWIZYJNA

 • Emil Konarzewski – Audytel 
 • Wojciech Syrewicz – TI Consulting 
 • Mariusz Tomaka - MTT 
 • Krzysztof Żuk  - AD Omnium 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Piotr Biernacki – MGX 
 • Marek Kowalski – Mapako 
 • Jarosław Ogorzałek – JO 
 • Krzysztof Olszowski – SoftProdukt 
 • Dariusz Trzeciak - Sferia