PIIT INFO: Zaproszenie na webinarium Urzędu Patentowego RP „Innowacje life science - ochrona i zabezpieczenie roszczeń"

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w webinarium w dniu 3 grudnia 2020 r., pt.: „Innowacje life science - ochrona i zabezpieczenie roszczeń”.

Webinarium zawiera dwa bloki tematyczne:

- Zdolność ochronna innowacji life science w świetle prawa polskiego i europejskiego – dr Żaneta Zemła-Pacud, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,

- Zabezpieczenie roszczeń w sporach o patenty farmaceutyczne - dr Tomasz Targosz, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy,

W ich ramach zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze i środki ochrony roślin,
  • wyłączność danych nowych substancji czynnych, leków sierocych i pediatrycznych,
  • szczególne zabezpieczenia w sporach patentowych a rozstrzyganie na posiedzeniu niejawnym,
  • ocena dowodów naruszenia,
  • problem ważności patentu,
  • podmioty nie wykonujące patentów,
  • zaskarżenia i uchylenia zabezpieczenia.

Webinarium odbędzie się 3 grudnia 2020 r. (czwartek) w godz. 12:00-15:00.

Link dla uczestników

Hasło dla uczestników do dołączenia do wydarzenia: Uprp2020

Więcej informacji na naszej stronie www:
https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/webinarium-pt-innowacje-life-science-ochrona-i-zabezpieczenie-roszczen-3-12-2020