PIIT INFO: Innowator Mazowsza - edycja 2020 - Urząd Marszałkowski - Mazowsze

Szanowni Państwo,

wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Mazowieckiego wystąpił z inicjatywą promowania innowacyjnych rozwiązań w sektorach biznesu i nauki w postaci plebiscytu Innowator Mazowsza.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie talentów w dziedzinie nauki i przedsiębiorczości oraz promowanie proinnowacyjnych postaw w regionie. W konkursie doceniane są firmy, które wytworzyły nowe, innowacyjne produkty, usługi, technologie lub innowacje organizacyjne oraz naukowcy, których prace doktorskie są istotne dla rozwoju nauki.

Działania innowacyjne są ważną składową pracy zarówno naukowca, jak i przedsiębiorcy, dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego stawia na integrowanie środowisk nauki i biznesu, przyznając nagrody w kategoriach Innowacyjny Naukowiec oraz Innowacyjna Firma.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 30 września br.

Rejestracji udziału w plebiscycie można dokonać na stronie wydarzenia: https://innowatormazowsza.pl/