Ankieta PwC i Ministerstwa Rozwoju dot. Export Intelligence

PwC we współpracy z Ministerstwem Rozwoju realizuje obecnie projekt Export Intelligence, którego głównym celem jest usprawnienie procesów zarządzania ekosystemem polskiego eksportu przez administrację publiczną i polskich przedsiębiorców. Projekt ma umożliwić opracowanie platformy internetowej, która będzie nie tylko gromadziła rozproszone źródła wiedzy ale również wspierała analizę danych związanych z wymianą handlową i inwestycjami zagranicznymi.

W ramach pierwszego etapu projektu badane są doświadczenia i potrzeby potencjalnych użytkowników systemu - w tym polskich przedsiębiorców.

W związku z powyższym PwC stworzyło ankietę w kontekście dyskusji nad kształtem projektowanego rozwiązania.

Link do ankiety: www.pwc.pl/ankieta-firma (ankieta dostępna do 31 marca)

Udział w badaniu nie powinien zająć więcej niż 15 minut. Za każdą w pełni wypełnioną ankietę PwC przekaże 5 złotych na realizację celów statutowych Fundacji PwC, która wspiera edukację dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwija przedsiębiorczość i innowacyjność społeczną.