Paweł Krzywicki z ramienia PIIT w europejskiej SCCG

W ramach otwartego naboru, w którym wzięło udział kilka tysięcy osób z całej Europy, Paweł Krzywicki został wybrany do Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG), w której będzie doradzał Komisji Europejskiej przy definiowaniu schematów certyfikacji bezpieczeństwa produktów i usług IT i telekomunikacyjnych.

Komisja Europejska ogłosiła dziś nowych członków organu doradczego w sprawach dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla branży ICT Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG), pośród których znalazł się Pan Paweł Krzywicki.

Pan Paweł to ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem praktycznym tak projektowania systemów, jak przede wszystkim ich atakowania i obrony. Obecnie zajmuje stanowisko Security Researcher & Red Teamer w Intel i reprezentuje w Grupie Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Zaangażowanie polskiej ekspertyzy informatycznej w tworzenie europejskich ram certyfikacji cyberpezbieczeństwa jest powodem do dumy.

Rozwój rynku cyfrowego, w tym w kwestii regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa internetu i sieci, jest jednym z fundamentów warunkujących transformację cyfrową gospodarki. Ustandaryzowanie publicznych i prywatnych procesów dotyczących cyberbezpieczeństwa to ważny krok, który umożliwi zniesienie barier utrzymujących się na rynku nowych technologii.

Obok Pana Pawła w zarządzie SCCG znaleźli się przedstawicieli świata akademickiego, organizacji konsumenckich, jednostek certyfikacyjnych, organizacji opracowujących normy, przedsiębiorstw, stowarzyszeń handlowych i innych organizacji członkowskich. W sumie Grupa zrzesza 50 członków, w tym m.in.:

  • European Standardisation Organisations (CEN— European Committee for Standardisation, Cenelec— European Committee for Electrotechnical Standardisation, ETSI— European Telecommunications Standards Institute),
  • International Standardisation Bodies (International Organisation for Standardisation (ISO),
  • International Electrotechnical Commission (IEC),
  • International Telecommunication Union (ITU),
  • European co-operation for Accreditation (EA),
  • European Data Protection Board (EDPB),
  • DIGITALEUROPE.