Konferencja "promowa" Szczecin - Kopenhaga - Helsinborg - Lund

Zapraszamy w imieniu organizatorów do udziału w międzynarodowej konferencji nt.: Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną”, organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński oraz Alborg University w Kopenhadze.
Konferencja odbędzie się na  Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz na Aalborg University w Kopenhadze w dniach 22-25 maja 2018 roku.
Konferencja ma na celu ukazanie współczesnych wyzwań cywilizacji informacyjnej.

Konferencja będzie przebiegać w następujących grupach problemowych:

E-gospodarka
- e-gospodarka i jej rozwój
- zarządzanie wiedzą w e-gospodarce
- ICT w e-gospodarce
- modelowanie procesów biznesowych
- przedsiębiorstwa sieciowe
E-usługi
- usługi cyfrowe i ich rozwój
- zastosowania e-usług w gospodarce
- innowacyjność e-usług
- modele rozwoju e-usług
- narzędzia służące modelowaniu e-usług
Społeczeństwo w e-gospodarce
- społeczna wiedza o e-usługach i ich dostępność
- problemy wykluczenia cyfrowego
- social media w e-gospodarce
- problemy przestępczości elektronicznej
Nowe technologie w sferze społecznej i edukacji
- e-health
- e-government
- e-learning
Kierunki rozwoju ery informacyjnej

Referaty w języku polskim lub angielskim będą recenzowane, a następnie opublikowane w formie opracowania monograficznego w serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (lista B - KBN 8 pkt.).
Czasopismo Ekonomiczne Problemy Usług indeksowane jest w bazach referencyjnych: BazEkon, Index Copernicus, BazHum, Google Scholar.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość prezentacji swojego wystąpienia w sesji plenarnej, panelowej lub posterowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o organizowanej konferencji do współpracowników, prowadzących prace badawcze w tym obszarze.
Pełne informacje o konferencji można również znaleźć na witrynie konferencji pod adresem www.lacznosc.wzieu.pl.

Załączniki