PARP: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację, którego celem jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Ile można otrzymać?

Można otrzymać maksymalnie 255 000 zł
Cały koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 300 000 zł
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu
Pula środków w konkursie 110 000 000,00 zł

Termin zgłoszeń: 20.09.2021 r. – 20.10.2021 r.

WIĘCEJ