PARP - PRAKTYKI I STAŻE W MŚP

Zapraszamy do udziału w badaniu poświęconemu doświadczeniom MŚP w organizacji praktyk i staży. Badanie to jest przeprowadzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest stwierdzenie, jak wielu polskich przedsiębiorców z sektora MŚP organizuje praktyki i staże i jak oceniają ich przydatność dla swojej firmy, jak również jak oceniają kompetencje młodych ludzi uczestniczących w tych formach wykonywania pracy. Badanie to ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy mali i średni przedsiębiorcy potrzebują wsparcia w organizacji programów stażowych i programów praktyk w swojej organizacji, a jeśli tak, to jakiego rodzaju. Badanie to jest współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapewniamy o całkowitej anonimowości badania, wszelkie wyniki będą prezentowane w sposób uniemożliwiający powiązanie ich z konkretną osobą czy organizacją.

Aby wypełnić ankietę PRAKTYKI I STAŻE W MŚP należy kliknąć ten link:
https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PRAKTYKI

Prosimy o wypełnienie ankiety do 16 lipca br. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z p. Anna Balcerzak-Raczyńska (tel: 22 432 85 08, mail: anna_balcerzak@parp.gov.pl).