PAIH: Digital ICT Week, ICT Spring Europe, Mastermind Summit

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Luksemburska Izba Gospodarcza oraz Farvest Group zapraszają do udziału w tegorocznej konferencji ICT Spring Europe, która odbędzie się w ramach Digital ICT Week w dniach 13-17 września 2021 r.

Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na tegoroczną edycję Mastermind Summit, który odbędzie się 15 września. Mastermind ma na celu promowanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk, wspieranie współpracy między przedsiębiorcami i VC oraz oferuje uznanie dla najlepszych międzynarodowych startupów. Mastermind składa się z konferencji i konkursu, który corocznie nagradza startupy w kilku kluczowych kategoriach. Stanowi to wyjątkową okazję dla polskich startupów do nawiązania kontaktu z międzynarodowymi gośćmi, dzielenia się opiniami i poradami od VC i inwestorów, prezentowania swoich produktów i usług podczas wydarzenia.

ICT Week

WIĘCEJ