PAIH: Ankieta dotycząca sytuacji rynkowej w obliczu COVID-19

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w wielu firmach pojawiły się problemy, na które nikt nie był przygotowany, zarówno operacyjnie, jak i finansowo. W związku z powyższym, Polska Agencja Inwestycji i Handlu stworzyła specjalną ankietę, aby móc pozyskać wiedzę nt. zmian jakie zachodzą w rożnych sektorach polskiej gospodarki:

Ankieta dotycząca sytuacji rynkowej w obliczu COVID-19

Ankieta ma charakter informacyjny i ma pomóc w dostosowaniu usług Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie.