Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje partnerów społecznych kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje partnerów społecznych do udziału w pracach Zespołu Ekspertów Branżowych w ramach realizacji projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem zespołu, pracującego w okresie od II. 2020r. do III. 2020r., będzie weryfikacja wypracowanej koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie nr 16, obejmującej dziedziny: Telekomunikacja, Komunikacja elektroniczna, Informatyka.

Zależy nam, aby zespół stanowili wysokiej klasy eksperci reprezentujący poszczególne branże, dlatego w formularzu rekrutacyjnym podaliśmy preferowaną wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia członków Zespołu Ekspertów, w tym moderatorów grup ekspertów, w oparciu o które zostanie dokonany wybór członków zespołu.

Pełne informacje na temat rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym są dostępne na stronie BIP ORE https://bip.ore.edu.pl/index.php?id=275&p=1904.

Osoby zainteresowane udziałem w naborze do Zespołu Partnerów Społecznych proszone są  o wypełnienie formularza i przesłanie go wraz ze skanem rekomendacji  do 13.01.2020 roku do godziny 9.00.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://www.ore.edu.pl/2019/07/tworzenie-e-zasobow-do-ksztalcenia-zawodowego-informacje-o-projekcie/