Opracowanie Katalogu produktów eksportowych Mazowsza – Urząd Marszałkowski w Warszawie zaprasza zainteresowane Firmy

Informujemy, że w ramach działań mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego Samorząd Województwa podjął prace zmierzające do przygotowania katalogu ofert produktów eksportowych firm województwa mazowieckiego. Materiał (w formie katalogu drukowanego)służył będzie jako element promocji potencjału gospodarczego Mazowsza na rynkach zagranicznych i ma wspomagać przedsiębiorców regionu w zdobywaniu nowych kontaktów handlowych.

Katalog będzie prezentowany na targach i wystawach narodowych, w ramach rozmów międzyregionalnych z udziałem partnerów zagranicznych, a także w ramach współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z krajowymi agendami wspierania internacjonalizacji.

Pełna informacja wraz z formularzem rejestracyjnym do uzupełnienia przez przedsiębiorców zamieszczona została na stronie samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: https://www.mazovia.pl/laprzedsibiorcwkonsumentw/ogloszenia/art,474,katalog-produktow-eksportowych-przedsiebiorcow-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Wpis do katalogu jest bezpłatny. Koszty opracowania katalogu, w tym jego publikacji ponosić będzie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 14 lutego 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań polecamy kontakt email: mariusz.rukat@mazovia.pl bądź telefonicznytel. (22) 59 07 785