Opracowanie Katalogu produktów eksportowych Mazowsza – Urząd Marszałkowski w Warszawie

Wramach działań mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego Samorząd Województwa podjął prace zmierzające do przygotowania katalogu ofert produktów eksportowych firm województwa mazowieckiego.

Materiał (w formie katalogu drukowanego)służył będzie jako element promocji potencjału gospodarczego Mazowsza na rynkach zagranicznych i ma wspomagać przedsiębiorców regionu w zdobywaniu nowych kontaktów handlowych. Katalog będzie prezentowany na targach i wystawach, w ramach rozmów międzyregionalnych z udziałem partnerów zagranicznych, a także
w ramach współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z krajowymi agendami wspierania internacjonalizacji.

Pełna informacja wraz z formularzem rejestracyjnym dla przedsiębiorców zamieszczona została na stronie samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: https://www.mazovia.pl/laprzedsibiorcwkonsumentw/ogloszenia/art,466,katalog-produktow-eksportowych-przedsiebiorcow-wojewodztwa-mazowieckiego.html

W przypadku dodatkowych pytań polecam kontakt email: mariusz.rukat@mazovia.pl bądź telefoniczny: (22) 59 07 785