Oferta dla Członków PIIT - warsztaty cyberbezpieczeństwa

Członek PIIT - Trusted Information Consulting Sp. z o.o. przedstawia poniżej (i w załączeniu) Ofertę Specjalną dla firm członkowskich Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji na  przeprowadzenie warsztatów dotyczących cyberbezpieczeństwa dla rynku telekomunikacyjnego.

1. Przedmiot i zakres współpracy

TI Consulting oferuje Państwu przeprowadzenie dedykowanych, jednodniowych warsztatów dla Członków PIIT dotyczących wymagań cyberbezpieczeństwa dla rynku telekomunikacyjnego - relacja regulacji w zakresie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa z regulacjami rynku telekomunikacyjnego.

2. Plan warsztatu

 1. Struktura regulacji Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
  1. Dyrektywa NIS
  2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji
  3. transpozycja w prawie krajowym
  4. Inne/pochodne regulacje
 2. Definicje kluczowych pojęć, w szczególności
  1. operator usług kluczowych
  2. usługi cyfrowe (dostawca usług cyfrowych)
 3. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – uczestnicy, role i zadania
 4. Działalność regulowana – sieci i usługi łączności elektronicznej
  1. Dyrektywa 2002/21/WE – w szczególności art. 13a
  2. Dyrektywa NIS – art. 1 ust 3 – wyłączenia
  3. Prawo telekomunikacyjne
  4. rozporządzenie MC z 20 września 2018 – kryteria istotności incydentu
  5. Dyrektywa 2018/1972 – Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (art. 40 i 41)
 5. Badanie i certyfikacja produktów
  1. NIS – art. 26 ust. ust. 3 i 33 ust. 1
  2. projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
  3. certyfikacja Common Criteria (ISO 15408)
 6. Opracowania ENISA – relacje do międzynarodowych strandardów

3. Terminy i miejsce realizacji

Termin - do ustalenia indywidualnie
Miejsce realizacji – siedziba Klienta

4. Osoba prowadząca

Paweł Henig - Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania obejmującego normy zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001), bezpieczeństwa produkcji wartościowej (CWA 14641 – Intergraf) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Certyfikowany audytor systemów IT (CISA), posiadacz certyfikatu ITIL Foundation. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Autor wielu ekspertyz i opracowań realizowanych na potrzeby administracji, biznesu, jak i organów kontroli. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego (IT Governance) oraz stosowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania IT, w szczególności zarządzania: usługami IT, bezpieczeństwem oraz projektami i przedsięwzięciami. Posiada szerokie doświadczenie w administracji, przemyśle oraz branży nowych technologii.

4. Kalkulacja cenowa

Realizacja jednodniowego warsztatu – 7 000 PLN netto

Ilość uczestników -  max 25

Cena zawiera udostępnienie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
Do powyższej ceny zostanie doliczony ustawowy podatek VAT.

Oferta jest ważna 30 dni.   ZAPRASZMY!

Warsztaty opierają się na sprawdzonym, autorskim programie szkoleniowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta. Przeprowadzane są w sposób rzetelny i fachowy, reprezentujący wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Poruszone zagadnienia są przedstawione w sposób interesujący i poparty przykładami.

Więcej informacji udziela: Ewa Lorbach -  Tel. komórkowy: 506 183 915  Adres e-mail: ewa.lorbach@ticons.pl

Załączniki