Oferta dla Członków PIIT - warsztaty cyberbezpieczeństwa

Członek PIIT - Trusted Information Consulting Sp. z o.o. przedstawia poniżej (i w załączeniu) Ofertę Specjalną dla firm członkowskich Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji na  przeprowadzenie warsztatów dotyczących cyberbezpieczeństwa dla rynku telekomunikacyjnego.

1. Przedmiot i zakres współpracy

TI Consulting oferuje Państwu przeprowadzenie dedykowanych, jednodniowych warsztatów dla Członków PIIT dotyczących wymagań cyberbezpieczeństwa dla rynku telekomunikacyjnego - relacja regulacji w zakresie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa z regulacjami rynku telekomunikacyjnego.

2. Plan warsztatu

 1. Struktura regulacji Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
  1. Dyrektywa NIS
  2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji
  3. transpozycja w prawie krajowym
  4. Inne/pochodne regulacje
 2. Definicje kluczowych pojęć, w szczególności
  1. operator usług kluczowych
  2. usługi cyfrowe (dostawca usług cyfrowych)
 3. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – uczestnicy, role i zadania
 4. Działalność regulowana – sieci i usługi łączności elektronicznej
  1. Dyrektywa 2002/21/WE – w szczególności art. 13a
  2. Dyrektywa NIS – art. 1 ust 3 – wyłączenia
  3. Prawo telekomunikacyjne
  4. rozporządzenie MC z 20 września 2018 – kryteria istotności incydentu
  5. Dyrektywa 2018/1972 – Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (art. 40 i 41)
 5. Badanie i certyfikacja produktów
  1. NIS – art. 26 ust. ust. 3 i 33 ust. 1
  2. projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
  3. certyfikacja Common Criteria (ISO 15408)
 6. Opracowania ENISA – relacje do międzynarodowych strandardów

3. Terminy i miejsce realizacji

Termin - do ustalenia indywidualnie
Miejsce realizacji – siedziba Klienta

4. Osoba prowadząca

Paweł Henig - Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania obejmującego normy zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001), bezpieczeństwa produkcji wartościowej (CWA 14641 – Intergraf) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Certyfikowany audytor systemów IT (CISA), posiadacz certyfikatu ITIL Foundation. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Autor wielu ekspertyz i opracowań realizowanych na potrzeby administracji, biznesu, jak i organów kontroli. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego (IT Governance) oraz stosowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania IT, w szczególności zarządzania: usługami IT, bezpieczeństwem oraz projektami i przedsięwzięciami. Posiada szerokie doświadczenie w administracji, przemyśle oraz branży nowych technologii.

4. Kalkulacja cenowa

Realizacja jednodniowego warsztatu – 7 000 PLN netto

Ilość uczestników -  max 25

Cena zawiera udostępnienie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
Do powyższej ceny zostanie doliczony ustawowy podatek VAT.

ZAPRASZMY!

Warsztaty opierają się na sprawdzonym, autorskim programie szkoleniowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta. Przeprowadzane są w sposób rzetelny i fachowy, reprezentujący wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Poruszone zagadnienia są przedstawione w sposób interesujący i poparty przykładami.

Więcej informacji udziela: Ewa Lorbach -  Tel. komórkowy: 506 183 915  Adres e-mail: ewa.lorbach@ticons.pl

Załączniki