Odpowiedź Ministerstwa Finansów do Stanowiska PIIT ws. Ulgi IP BOX

25 listopada 2019 r. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] przedstawiła Ministerstwu Finansów  Stanowisko ws Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box.

W załączeniu poniżej przesyłamy stanowisko MF, które odniosło się do istotnej sprawy dot. ulgi IP BOX. Niestety nie odniosło się do stanowiska PIIT oraz argumentów tam podnoszonych – wskazując, że stan podatkowy w obszarze IT jest szczególnie trudny (uwaga PIT jak w każdym innym) i w zasadzie brak jest możliwości wydania ogólnej wytycznej, co sprowadza się do rekomendacji występowania z interpretacją indywidualną w każdym przypadku.

Pocieszające jest jednocześnie to, że zdecydowana większość wydawanych indywidualnie interpretacji podatkowych dla branży IT dotycząca IP BOX – jest pozytywna i organy skarbowe przyjmują w nich dosyć liberalne podejście.

Jako PIIT obiecujemy dalsze  monitorowanie  wydawanych interpretacji podatkowych dla branży IT dotyczących IP BOX i gdyby korzystany trend się odwrócił, co już niestety niejednokrotnie zdarzało się w sprawach podatkowych – PIIT będzie sygnalizowało, tak aby wówczas można było podjąć działania w imieniu członków Izby i wystąpić z konkretnym stanowiskiem i postulatem do MF.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dziękuje kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy za przygotowanie stanowiska i koordynowanie dialogu w sprawie IP BOX z Ministerstwem Finansów.

Załączniki