Patronat PIIT: VI Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego – Tel Sec 2020

W dniu dzisiejszym odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji VI edycja Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego - Telecom Security Forum – Tel Sec 2020.

Forum jest organizowane przez struktury bezpieczeństwa Orange Polska oraz Partnerów: P4,
T-Mobile i Polkomtel.

Wydarzenie otworzył Andrzej Dulka – Prezes PIIT, podkreślając, że to już 6 edycja konferencji Telsec!

Prezes Izby powiedział m.in. „Zaszczytem dla mnie jest po raz kolejny otwierać to jakże prestiżowe spotkanie środowisk eksperckich z najwyższych półek obszarowych bezpieczeństwa państwa. Kluczowa tutaj dla Członków Izby, w szczególności w dobie pandemii,  jest tematyka cyberbezpieczeństwa sieci oraz użytkowników i dostawców, a także proces nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – wiodącego dla branży dokumentu strategicznego.”.

Inicjatywa TelSec ma na celu stworzenie kompleksowej platformy dyskusji i unikatowej formuły dialogu kluczowych interesariuszy współpracujących w obszarze bezpieczeństwa państwa: przedstawicieli administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Tel Sec jest jednym z unikatowych miejsc, w którym współpraca jest priorytetem a holistycznie rozumiane cele zapewnienia bezpieczeństwa klientów, państwa i reprezentowanych przez uczestników spółek stanowią wspólny mianownik Tegoroczna edycja skupiła się na zagadnieniach cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania nowym formom popełniania nadużyć i bezpieczeństwie fizycznym.