Odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 14. kadencji 2019-2021

17 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 14.kadencji 2019-2021, które otworzył Michał Jaworski - Przewodniczący XXIX Zgromadzenia PIIT. Następnie obrady poprowadził Pan Marek Maniecki – Członek Rady PIIT (senior).

Rada w wyborach tajnych wybrała:

 • Artura Wizę (Asseco Poland) na Przewodniczącego Rady 
 • Michała Jaworskiego (Microsoft) na Wiceprzewodniczącego Rady
 • Andrzeja Abramczuka (Aero2) na Wiceprzewodniczącego Rady

Rada w wyborach tajnych na wniosek Prezesa PIIT dokonała wyboru nowego Zarządu:

 • Marta Brzoza - Orange Polska
 • Xawery Konarski -Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Wiesław Paluszyński - E-Konsulting
 • Arkadiusz Seredyn – Synerise
 • Mirosław Śmiałek – Polkomtel
 • Dariusz Śpiewak – Force Systems
 • Teresa Wierzbowska - Cyfrowy Polsat

Wybrano Radę Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT:

 • Tomasz Kulisiewicz
 • Konrad Marzęcki
 • Ireneusz Matusiak
 • Anna Piechocka
 • Artur Piechocki